К О М А Н Д Н А

О Л I М П I А Д А       З       П Р О Г Р А М У В А Н Н Я

19 травня 2005 року з 15:00 до 18:00

Лiцей Iнформацiйних Технологiй

проводить

I тур мiжнародної командної олiмпiади з програмування

До участi запрошуються всi бажаючi учнi ЛIТ.

У в а г а: олiмпiада командна, тому учасники мають заздалегiдь об’єднатися в команди по три чоловiка.

Для участi в олiмпiадi кожна команда мусить представити в оргкомiтет двi (секретнi) олiмпiаднi задачi до 14.05.2005.

Доступнi середовища програмування: TP7.0, BC++3.1, C++Builder, Delphi, Free Pascal, VC6.0. Операцiйна система Windows.

З правилами олiмпiади можна ознайомитися тут.

З iнших питань олiмпiади звертатись на кафедру iнформатики (кiмн. 311, тел. 744-76-83).

Оргкомiтет